Even đua top Open
1-9

🔰--- Event đua top tính từ khi #OPEN Đến 10h T7 23/03 ---
----- TOP 1: 20000.000 ĐMP + PET VIP 12 SKill Tư Chất 125k
----- TOP 2: 1.500.000 ĐMP + PET VIP 12 SKill Tư Chất 105k
----- TOP 3: 1.000.000 ĐMP + PET VIP 12 SKill Tư Chất 83k
----- TOP 4 Đến 10 : 500.000 ĐMP
==> Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game.Tin tức khác

Even đua top Open 1-9
TLBB Sinh Viên ( 3.6 Cs ) - 0pen 19h30 T7 16/03! 13/1